Türkçe English Arabic
Ana Sayfa | Site Haritası
Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi | www.investsanliurfa.com
Neden ?
Neden Şanlıurfa'da Yatırım Yapmalısınız ?
Nasıl ?
Şanlıurfa'da Nasıl Yatırım Yaparsınız ?
Kim ?
Kim Hangi Sektörde Şanlıurfa'da Yatırım Yaptı ?
 
INVEST IN ŞANLIURFA
» Tarım ve Hayvancılık
• Genel Arazi Dağılımı ve Sulama Durumu
• Bitkisel Üretim
• Hayvansal Üretim
» Sanayi ve İmalat
• Tekstil ve Konfeksiyon
• Gıda
• Kimya ve Plastik
• Seramik Ürünleri, Cam Ürünleri ve Metal Olmayan Ürünler
• Metal Eşya ve Makine Sanayi
• Diğer Sektörler
» Madencilik
» Dış Ticaret
• Şanlıurfa’da Dış Ticaretin Mevcut Durumu
• Şanlıurfa’da İhracatının Sektörlere Göre Dağılımı
• Şanlıurfa’nın İhracat Yaptığı Ülkeler
» Lojistik
» Kültür ve Turizm
• Kültür Turizmi
• İnanç Turizmi
• Kış Turizmi ve Su Sporları
• Sağlık ve Termal Turizmi
• EkoTurizm
• Gastronomi Turizmi
• Kültür Varlıkları
• Turizm İstatistikleri
» İmar Altyapı ve Çevre
• Konut
» Enerji ve Yenilenebilir Enerji
» Eğitim ve Sağlık
• Eğitim
• Sağlık
Sektörler / Dış Ticaret

Dünyadaki bütünleşme ve küreselleşme eğilimleri dış ticaretin önemini son yıllarda daha da artırmıştır. Dış ticaret ile birbirinden uzak bölgelerdeki üretici ve tüketiciler ticari faaliyetler aracılığı ile ilişki kurmaktadır. Ticari ilişkiler her şeyden önce toplumlar arası karşılıklı bağımlılık ve benzeşme yaratmakta ve uluslararası ilişkileri artırmakta, artan uluslararası ilişkiler de ülkeyi kendi içinde bir dönüşüme zorlamaktadır. Bununla birlikte dış ticaretini başarıyla sürdüren ülkelerin ulusal gelirini ve refahını arttırdığı da gözlenmektedir.
Dış ticaret, ülkelerin belirli malların üretiminde uzmanlaşmasını sağlayarak, öğrenmeyi ve ürün hakkında yeni buluşları hızlandırmakta; ülkelere ölçek ekonomilerinden faydalanma imkânı vermekte, ayrıca dünya üretim kaynakları, işgücü ve zamanın da etkin kullanımını sağlamaktadır. Bununla birlikte dış ticaret, küresel pazarlarda alıcı ve satıcıların en iyiyi aramalarına da imkân tanımaktadır.
Dış ticaretin bahsedilen bu faydaları özellikle küçük ekonomiler için daha önemlidir. Bu tür ekonomilerin, sadece yurt içinde ürettiklerini tüketmeye zorlandıkları takdirde, bilim, teknoloji, yönetim ve finansal düzenlemeleri doğru zamanda ve doğru şekilde yapma konusunda başarısız olma ihtimalleri artacaktır. Başarısız oldukları takdirde uzmanlaşmayı yüksek düzeyde sürdüremeyecek; daha az çeşit ürünü daha yüksek fiyata tüketmek zorunda kalacak ve bu da refah düzeyini olumsuz yönde etkileyecektir.
Türkiye 1980 yılında 24 Ocak Kararları olarak bilinen politikaları uygulamaya başlamış ve ihracata dayalı büyüme modeline geçmiştir. Bu kararların uygulanmaya başlanmasından sonra Türkiye’nin ihracatı her geçen yıl artış kaydetmiş ve 1980 ile 2009 yılları arasında 35 kat bir artışla 101,6 milyar dolara yükselmiştir. 2017 yılında ise ihracatta gelinen nokta 157,1 milyar dolar düzeyidir. Şanlıurfa ekonomisi de dışa açılım politikalarından etkilenmiş ve bölgenin ihracatı 2002 – 2009 yılları arasında 18 kat artmıştır ve artmaya devam ederek 2017'de 153,8 milyon dolara yükselmiştir.

» Şanlıurfa’da Dış Ticaretin Mevcut Durumu
» Şanlıurfa’da İhracatının Sektörlere Göre Dağılımı
» Şanlıurfa’nın İhracat Yaptığı Ülkeler
T.C. Karacadağ Kalkınma Ajansı
T.C. Karacadağ Kalkınma Ajansı
Sanliurfa Sanayi ve Ticaret Odasi
Ana Sayfa | Yasal Uyarı | Site Haritası | Bize Ulaşın
© 2010 Invest In Şanlıurfa.