Türkçe English Arabic
Ana Sayfa | Site Haritası
Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi | www.investsanliurfa.com
Neden ?
Neden Şanlıurfa'da Yatırım Yapmalısınız ?
Nasıl ?
Şanlıurfa'da Nasıl Yatırım Yaparsınız ?
Kim ?
Kim Hangi Sektörde Şanlıurfa'da Yatırım Yaptı ?
 
INVEST IN ŞANLIURFA
» Tarım ve Hayvancılık
• Genel Arazi Dağılımı ve Sulama Durumu
• Bitkisel Üretim
• Hayvansal Üretim
» Sanayi ve İmalat
• Tekstil ve Konfeksiyon
• Gıda
• Kimya ve Plastik
• Metal Olmayan ürünler
• Metal Eşya ve Makine
• Diğer Sektörler
» Madencilik
» Dış Ticaret
• Şanlıurfa’da Dış Ticaretin Mevcut Durumu
• Şanlıurfa’da İhracatının Sektörlere Göre Dağılımı
• Şanlıurfa’nın İhracat Yaptığı Ülkeler
» Lojistik
» Kültür ve Turizm
• Kültür Turizmi
• İnanç Turizmi
• Kış Turizmi ve Su Sporları
• Sağlık ve Termal Turizmi
• EkoTurizm
• Gurme Turizmi
• Kültür Varlıkları
• Turizm İstatistikleri
» İmar Altyapı ve Çevre
• Konut
» Enerji ve Yenilenebilir Enerji
» Eğitim ve Sağlık
• Eğitim
• Sağlık
Sektörler / Sanayi ve İmalat

GAP projesinin kalbinde olan Şanlıurfa’nın şu an itibari ile potansiyelini yansıtan gelişmiş bir sanayisi yoktur. DPT’nin 2003 yılında yapmış olduğu İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması’nda Şanlıurfa imalat sanayisinin 58. sırada olduğu bunu açıkça göstermektedir. GAP Projesinin tamamlanması ile tarımsal üretimde gerçekleşecek olan miktar ve çeşitlilik ve günümüzde sanayi ile ilgili çalışmaların devam etmesi, yerel paydaşların konuya sahiplenmesi, gerek yurt içi gerekse yurt dışında bölgenin potansiyeli ve yatırım imkânlarının iyi bir şekilde anlatılarak bölgeye yeni yatırımcıların çekilmesi ile hızlı bir yükselişe geçeceği tahmin edilmektedir

Yıllara Göre Şanlıurfa’daki Firma Sayısı
Kaynak: Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası(ŞUTSO), 2010; Şanlıurfa San. ve Tic. İl Müd., 2010a. Yukarıdaki artış bölgede sevindiricide olsa gerek nüfus artış hızı gerekse de bölge potansiyelleri ve imkânları düşünüldüğünde yeterli ölçüde olmamakla birlikte istihdama da yeterli katkı sağlayamamaktadır. Ağırlığı tarıma dayalı sanayi tesislerinin oluşturduğu Şanlıurfa sanayisinin olması gerektiği konumda yer alması için; gerekli çalışmaların yapılması, sanayi altyapısının güçlendirilmesi, bölge potansiyellerinin her platformda dile getirilmesi, yatırım koşullarının kolaylaştırılması, bölgeye öncülük edebilecek ve yan sanayinin oluşmasına katkı sağlayacak büyük firmaların bölgemize çekilmesi ileriki yıllarda bölgenin cazibe merkezi olmasına, ekonomik refahına katkı sağlayacaktır.
Başlıca sektörler;

 • Tekstil ve Konfeksiyon
 • Gıda
 • Kimya ve Plastik
 • Metal Olmayan Ürünler
 • Metal Eşya ve Makine
 • Diğer Sektörler
  • Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri,
  • Ağaç Mantar ve Mobilya Ürünleri
  •  Metal Sanayi

Yıllar İtibariyle Sektörlerin Gelişim GrafiğiKaynak: ŞUTSO, 2010a; Şanlıurfa San. ve Tic. İl Müd., 2010a. Şanlıurfa’da faaliyet gösteren öncelikli 5 sektörün gelişimi karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılmıştır. Görüldüğü üzere Tekstil ve Gıda sektörlerinin gelişim hızının diğer sektörlere göre çok daha hızlı olduğu, diğer sektörlerin gelişim hızlarının birbirine yakın bir seyirde olduğu anlaşılmaktadır. Tekstil ile Gıda sektörü karşılaştırıldığında; Gıda sektörünün artan bir ivme ile büyüdüğünü Tekstil sektörünün ise sanayileşmenin başlangıcında hızlı bir yükseliş sergilediğini daha sonra azalan bir ivme ile geliştiğini görmekteyiz. Herhangi bir müdahale yapılmaz ise son yılarda kurulan firma sayıları göz önüne alındığında Tekstil sektörünün yavaşlayıp belli bir seviyede ilerleyeceğini Gıda sektörünün ise hızlı yükselişinin devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer sektörlerde ise kısa vadede mevcut gelişim seyrini sürdüreceği orta ve uzun vadede de daha hızlı bir yükseliş göstereceği ön görülmektedir.

» Tekstil ve Konfeksiyon
» Gıda
» Kimya ve Plastik
» Metal Olmayan ürünler
» Metal Eşya ve Makine
» Diğer Sektörler
T.C. Karacadağ Kalkınma Ajansı
T.C. Karacadağ Kalkınma Ajansı
Ana Sayfa | Yasal Uyarı | Site Haritası | Bize Ulaşın
Sayfanın tüm tasarım hakları saklıdır. © 2010 Invest In Şanlıurfa.