Türkçe English Arabic
Ana Sayfa | Site Haritası
Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi | www.investsanliurfa.com
Neden ?
Neden Şanlıurfa'da Yatırım Yapmalısınız ?
Nasıl ?
Şanlıurfa'da Nasıl Yatırım Yaparsınız ?
Kim ?
Kim Hangi Sektörde Şanlıurfa'da Yatırım Yaptı ?
 
INVEST IN ŞANLIURFA
» Tarım ve Hayvancılık
• Genel Arazi Dağılımı ve Sulama Durumu
• Bitkisel Üretim
• Hayvansal Üretim
» Sanayi ve İmalat
• Tekstil ve Konfeksiyon
• Gıda
• Kimya ve Plastik
• Seramik Ürünleri, Cam Ürünleri ve Metal Olmayan Ürünler
• Metal Eşya ve Makine Sanayi
• Diğer Sektörler
» Madencilik
» Dış Ticaret
• Şanlıurfa’da Dış Ticaretin Mevcut Durumu
• Şanlıurfa’da İhracatının Sektörlere Göre Dağılımı
• Şanlıurfa’nın İhracat Yaptığı Ülkeler
» Lojistik
» Kültür ve Turizm
• Kültür Turizmi
• İnanç Turizmi
• Kış Turizmi ve Su Sporları
• Sağlık ve Termal Turizmi
• EkoTurizm
• Gastronomi Turizmi
• Kültür Varlıkları
• Turizm İstatistikleri
» İmar Altyapı ve Çevre
• Konut
» Enerji ve Yenilenebilir Enerji
» Eğitim ve Sağlık
• Eğitim
• Sağlık
Sektörler / Sanayi ve İmalat / Gıda

     Gıda sektörü Şanlıurfa’nın toplam sanayisi içerisindeki %31’lik payı ile ikinci sırada yer almaktadır. Son yıllarda Şanlıurfa sanayisi içerisindeki payı hızla artmakta olan gıda sanayisi ilde yatırım yapılabilecek sektörlerin başında gelmektedir. 9 ili kapsayan GAP’ın tamamlanacak olan sulama projelerinin %48’i Şanlıurfa’dadır. Bu durum ilin sulanabilir arazi miktarının, tarımsal çeşitliliğin ve tarımsal üretimin hızla artması anlamına gelmektedir.

     Ülkemizin Pamuk, Mercimek üretiminde lider, Fıstık ve Mısır üretiminde 2. sırada, yağlı tohum üretimi, tahıl üretiminde ilk sıralarda yer alan Șanlıurfa, sebze, meyve ve seracılık yatırımları için cazibe merkezidir. Bunun sonucu olarak Gıda sanayinde bu ürünleri işleme tesisleri yoğunluk kazanmıştır. Gıda sektöründe çeşitli bir üretim yelpazesine sahip olduğu görülmektedir.

       İlimiz arazi dağılımı bakımından; Türkiye’deki toplam tarım alanının %4,9’ una sahip olup, Konya ve Ankara’dan sonra Üçüncü sıradadırÜlkemizin Pamuk, Mercimek üretiminde lider, Fıstık ve Mısır üretiminde 2. sırada, yağlı tohum üretimi, tahıl üretiminde ilk sıralarda yer alan Șanlıurfa, sebze, meyve ve seracılık yatırımları için cazibe merkezidir.

       Tarım sektörü, Şanlıurfa ekonomisinin temel sektörü olmasına rağmen, Şanlıurfa’daki gıda sanayisi yeterince gelişmemiştir ve tarımsal ürünlerin sınırlı bir bölümü yerelde işlenmektedir. Tarıma dayalı gıda değer zincirinin sanayi kısmı yerel ölçekte düşük üretkenlik gibi bir dizi sorunla karşı karşıyadır. Sektördeki verimsizliğin temelinde ise tarım sektöründeki yetersiz üretkenlik ve ürün çeşitliliği yer almaktadır. Sulamanın ilerlemesi; buğday üretimi, artan ürün rotasyonu ve pamuk, mısır, domates ve patlıcan gibi daha geniş ürün çeşitliliğine imkân tanımakta iken, bu ivme, daha yüksek verimli ürünler veya daha etkin teknolojilere yapılan yatırımlar ile desteklenememiş, dolayısıyla da sürdürülememiştir.


Yıllar İtibari ile Şanlıurfa Gıda Sektöründeki Firma Sayısı

                     
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
15 20 15 11 17 17 33 25 26 28 8

Kaynak: Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, 2018.

        Gıda Sektörünün yıllar itibari ile gelişimi incelendiğinde yavaş fakat yukarı yönlü bir ivme ile büyüdüğü görülmektedir. Aşağıdaki tabloda ise Gıda Sanayisinin alt sektörleri ve bu sektörlerdeki firma sayıları görülmektedir.

Kaynak: Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, 2018.

T.C. Karacadağ Kalkınma Ajansı
T.C. Karacadağ Kalkınma Ajansı
Sanliurfa Sanayi ve Ticaret Odasi
Ana Sayfa | Yasal Uyarı | Site Haritası | Bize Ulaşın
© 2010 Invest In Şanlıurfa.