Türkçe English Arabic
Ana Sayfa | Site Haritası
Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi | www.investsanliurfa.com
Neden ?
Neden Şanlıurfa'da Yatırım Yapmalısınız ?
Nasıl ?
Şanlıurfa'da Nasıl Yatırım Yaparsınız ?
Kim ?
Kim Hangi Sektörde Şanlıurfa'da Yatırım Yaptı ?
 
INVEST IN ŞANLIURFA
» Tarım ve Hayvancılık
• Genel Arazi Dağılımı ve Sulama Durumu
• Bitkisel Üretim
• Hayvansal Üretim
» Sanayi ve İmalat
• Tekstil ve Konfeksiyon
• Gıda
• Kimya ve Plastik
• Seramik Ürünleri, Cam Ürünleri ve Metal Olmayan Ürünler
• Metal Eşya ve Makine Sanayi
• Diğer Sektörler
» Madencilik
» Dış Ticaret
• Şanlıurfa’da Dış Ticaretin Mevcut Durumu
• Şanlıurfa’da İhracatının Sektörlere Göre Dağılımı
• Şanlıurfa’nın İhracat Yaptığı Ülkeler
» Lojistik
» Kültür ve Turizm
• Kültür Turizmi
• İnanç Turizmi
• Kış Turizmi ve Su Sporları
• Sağlık ve Termal Turizmi
• EkoTurizm
• Gastronomi Turizmi
• Kültür Varlıkları
• Turizm İstatistikleri
» İmar Altyapı ve Çevre
• Konut
» Enerji ve Yenilenebilir Enerji
» Eğitim ve Sağlık
• Eğitim
• Sağlık
Sektörler / Eğitim ve Sağlık / Sağlık

İl Adı

Hastane
Sayısı


Yatak Sayısı


10.000 Kişiye
Düşen Yatak
Sayı


Nitelikli Yatak
Sayısı


Yoğun Bakım
Yatak Sayısı


Nitelikli Yatak
Oranı
(Yoğun Bakım
Yatakları Dahil
Değildir)


10.000 Kişiye
Düşen Yoğun
Bakım Yatağı
Sayısı

Şanlıurfa

20

3797

19,6

2166

653

68,9

3,4

 

 

 

 

 

     

 

Kaynak: Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2016.

     Şanlıurfa genelinde 20 hastanede toplam 3797 yatak kapasitesi bulunmaktadır. 10.000 kişiye düşen yatak sayısı 19,6 iken bu rakam yoğun bakım yatağı sayısı baz alındığında 3,4 olmaktadır.

İl Adı


Uzman
Hekim

Pratisyen Hekim


Asistan
Hekim


Toplam
Hekim


Diş
Hekimi

Eczacı

Hemşire

Ebe

Diğer Sağlık Personeli

Şanlıurfa

879

1048

152

2079

239

473

2107

657

1187

Kaynak: Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2016.


     Şanlıurfa’da 2016 yılında uzman hekim sayısı 879, pratisyen hekim sayısı 1048, asistan hekim sayısı 152, diş hekimi sayısı 239, eczacı sayısı 473, hemşire sayısı 2107 ve ebe sayısı 657'dir.
 

İl Adı

Birinci Basamak
Başvuru


İkinci ve Üçüncü
Basamak Başvuru


Kişi Başı
Hekime
Başvuru


Diş Hekimine
Başvuru


Kişi Başı Diş
Hekimine
Başvuru

Şanlıurfa

3.491.257

12.234.440

8,1

698,312

0,36

 

 

 

 

 

 

  Kaynak: Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2016.

İl Adı

Aile Hekimliği
Birimi Sayısı


Aile Hekimi
Başına Düşen
Nüfus


112 İstasyon
Sayı

112 İstasyon Başına Düşen Nüfus

112 Ambulans Sayısı

112 Ambulans Başına Düşen Nüfus

Şanlıurfa

567

3423

47

41.290

91

21.326

 

 

 

 

     

Kaynak: Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2016

       2016 yılı verilerine göre Şanlıurfa’da Aile Hekimi Birimi Sayısı 567 iken Aile Hekimi Başına Düşen Nüfus 3423’tür. 112 İstasyon sayısı 47, 112 Ambulans sayısı ise toplamda 91’dir. 2016 yılında en fazla başvuru ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yapılmıştır. Kişi başı hekime başvuru sayısı ortalama 8,1’dir.

T.C. Karacadağ Kalkınma Ajansı
T.C. Karacadağ Kalkınma Ajansı
Sanliurfa Sanayi ve Ticaret Odasi
Ana Sayfa | Yasal Uyarı | Site Haritası | Bize Ulaşın
© 2010 Invest In Şanlıurfa.