Türkçe English Arabic
Ana Sayfa | Site Haritası
Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi | www.investsanliurfa.com
Neden ?
Neden Şanlıurfa'da Yatırım Yapmalısınız ?
Nasıl ?
Şanlıurfa'da Nasıl Yatırım Yaparsınız ?
Kim ?
Kim Hangi Sektörde Şanlıurfa'da Yatırım Yaptı ?
 
INVEST IN ŞANLIURFA
Yeni Teşvik Sistemi

Şanlıurfa, Yeni Teşvik Sistemine göre 6. Bölgede yer almakta olup, Desteklenen Sektörlerin Genişliği, İş Gücü Maliyetlerinin Azaltılması ve Finansman İmkânlarının Genişletilmesi ile yatırımlarda en avantajlı iller arasında yer almaktadır.

Asgari Sabit Yatırım Tutarı (500.000,00 TL) üzerindeki tüm sektörler (Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları Hariç) Şanlıurfa’da 6. Bölgedeki bölgesel destek unsurlarından yaralanmaktadır.

Bu kapsamda değerlendirilen yatırımlara uygulanan destek unsurları ve destek oranları şunlardır:

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi’nden muaf tutulacaktır.

KDV İstisnası

Teşvik Belgesine haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri katma değer vergisinden istisna edilecektir.

Vergi İndirimi

Asgari sabit yatırım tutarı üzerindeki yatırımlara uygulanacak yatırıma katkı oranları ve vergi indirim oranları aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

 

Bölgeler 

Bölgesel Teşvik 
Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımların
Teşviki

İşletme/Yatırım Döneminde
Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı

Yatırıma Katkı 
Oranı (%)

Vergi İndirim 
Oranı (%)

Yatırıma Katkı
Oranı (%)

Vergi İndirim 
Oranı (%)

Yatırım 
Dönemi (%)

İşletme 
Dönemi (%)

1. Bölge

15

50

25

50

0

100

6. Bölge 
(Şanlıurfa)

50

90

60

90

80

20

 

Yeni teşvik sistemi ile ayrıca yatırım döneminde yatırıma katkı uygulaması başlatılmış olup yatırımcılar yatırıma katkı tutarının %80’nine kadar olan kısmını diğer faaliyetlerinden elde ettikleri ticari kazançlarına uygulama imkânı getirilmiştir. Diğer %20 sinide Şanlıurfa'da yapmış olduğu yatırım sonrası işletme döneminde elde edeceği kazancına uygulanacak olan gelir ve kurumlar vergisinden düşeceklerdir.

Ayrıca Yatırımın OSB’de yapılması durumunda bölgesel teşvik uygulamasında yer alan yatırıma katkı oranı % 55 olarak uygulanacaktır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Yeni Teşvik sistemi ile uygulanacak olan Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği uygulama dönemi ve uygulama oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Bölgeler

31.12.2014'e
kadar

01.01.2015
itibariyle

Destek Tavanı

(Sabit Yatırıma Oranı-%)

Bölgesel 
Teşvik Uygulamaları

Büyük 
Ölçekli Yatırımların Teşviki

ı

2 Yıl

-

10

3

ıı

3 Yıl

-

15

5

ııı

5 Yıl

3 Yıl

20

8

ıv

6 Yıl

5 Yıl

25

10

v

7 Yıl

6 Yıl

35

11


(Şanlıurfa)

10 Yıl

7 Yıl

-

-

 

Şanlıurfa'da OSB'de yapılan yatırımlarda destek 12 yıl süreyle uygulanacaktır.

Buna ek olarak 6. Bölgede yer alan Şanlıurfa’da teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan yeni istihdamlar için asgari ücret üzerinden hesaplanacak GELİR VERGİSİ STOPAJI ve SİGORTA PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ DESTEĞİ 10 YIL SÜREYLE terkin edilecektir.

Şanlıurfa’da Teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlar için Sigorta Primi İşçi ve İşveren Hissesi Destekleri ile Gelir Vergisi Stopajı desteğinin birlikte uygulanması sonucunda elde edilecek maddi karşılığın, brüt asgari ücretin yaklaşık %38’ine karşılık geldiğini görüyoruz. Bu çerçevede 6. Bölgede yer alan Şanlıurfa, işgücü maliyeti açısından ülkemizinen avantajlı illeri arasında yer almıştır.

Faiz Desteği

Yeni Teşvik Sistemi kapsamında uygulanacak olan Faiz Desteği oranları bölgesel bazda aşağıdaki tablodaki gibidir.

Bölgeler

Destek Oranı

Azami Destek Tutarı
(Bin TL)

TL-Cinsi Kredi

Döviz Cinsi Kredi

ı

-

-

-

ıı

-

-

-

ııı

3 Puan

1 Puan

500

ıv

4 Puan

1 Puan

600

v

5 Puan

2 Puan

700


(Şanlıurfa)

7 Puan

2 Puan

900

6. Bölgede yer alan Şanlıurfa’da teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlarda bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar payının TL bazında 7 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli krediler bazında 2 puanıBakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami beş yıl içinde ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanacaktır. Azami Faiz Desteği de 900.000,00 TL’ye çıkarılmıştır.

Yatırım Yeri Tahsisi

Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesindeyatırım yeri tahsis edilebilecektir.

Karşılaştırmalı Bölgesel Teşvik Uygulaması

Destek Unsurları

I

II

III

IV

V

VI
(Şanlıurfa)

KDV İstisnası

ü

ü

ü

ü

ü

ü 

Gümrük Vergisi Muafiyeti

ü

ü

ü

ü

ü

ü 

Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%)

OSB Dışı

15

20

25

30

40

50

OSB İçi

20

25

30

40

50

55

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

OSB Dışı

2 Yıl

3 Yıl

5 Yıl

6 Yıl

7 Yıl

10 Yıl

OSB İçi

3 Yıl

5 Yıl

6 Yıl

7 Yıl

10 Yıl

12 Yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Faiz Desteği

YOK

YOK

ü

ü

ü

ü

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 Yıl

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 Yıl

Görüldüğü üzere Şanlıurfa’da yapacağınız yatırımlarınızın size geri dönüşü çok daha hızlı olacaktır. Tüm Bu fırsatlardan yararlanmak ve yatırım süreçlerinizin tümünde işlerinizi kolaylaştırmak için sizleri Yatırım Destek Ofislerimize bekliyoruz.

T.C. Karacadağ Kalkınma Ajansı
T.C. Karacadağ Kalkınma Ajansı
Ana Sayfa | Yasal Uyarı | Site Haritası | Bize Ulaşın
Sayfanın tüm tasarım hakları saklıdır. © 2010 Invest In Şanlıurfa.