Türkiye’nin Tarıma Dayalı Sanayi Merkezi Olma Yolunda Şanlıurfa

Ülkemizde pamuk ve mercimek üretiminde birinci, Antep fıstığı ve mısır üretiminde ikinci sırada yer alan Şanlıurfa’nın; jeotermal kaynakları ve sulanan verimli arazileri sayesinde meyvecilik, sebzecilik, seracılık, hayvancılık ve tarıma dayalı sanayi faaliyetleri her geçen gün gelişmektedir.

GAP sulama projelerinin adım adım tamamlanmasıyla ürün çeşidi ve miktarı hızlı bir ivmeyle artmaya başlayan Şanlıurfa, yatırımcılar için geniş bir hammadde kaynağı olma yolunda hızla ilerlemektedir.