Tarihçesi 

Bozova, Asurlular tarafından Asuranianu, Romalılar ve Ermeniler tarafından Tormenapa, Araplar tarafından Tel-Hüvek, Türkmenler tarafından Yaylak olarak isimlendirilen, tarihi M.Ö. 7250-5500 yıllarına kadar uzanan bir yerleşim bölgesidir. Ayrıca 1982 yılında Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü’nce Bozova İlçesi’ne bağlı Şaşkan (İğdeli) köyü yakınlarındaki Küçük ve Büyük Şaşkan höyükleri arasında kalan arazide yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen bulgulardan; bu bölgenin ilk defa günümüzden 7000 yıl öncesinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Bozova civarında kurulan ilk medeniyet; Asurlular’ın Asuranianu ismini verdikleri ve M.Ö. 2000 ile 606 yılları arasında hüküm sürdükleri dönemde oluşan medeniyettir. Bozova bölgesi daha sonra Makedonyalılar’ın, Roma İmparatorluğu’nun ve Bizans İmparatorluğu’nun eline geçmiştir. Miladi 640 yılında Hz. Ömer’in hilafetinde Ubeyd İbni El Cerrah tarafından Urfa’nın fethi ile birlikte İslam topraklarına katılmıştır. 1402’den 1516 yılına kadar devamlı olarak İran Safevileri, Mısır Memlukları ve Osmanlılar’ın arasında el değiştirmiştir. 1516 itibariyle nihai olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası haline gelmiş, 1923 ile birlikte de Türkiye Cumhuriyeti’nin bir parçası olmuştur.

 Coğrafi Durum

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Şanlıurfa İli’ne bağlı bir ilçe olan Bozova, batısında Halfeti, güneybatısında Birecik, güneyinde Suruç, güneydoğu ve doğusunda Şanlıurfa merkez, kuzeydoğuda Hilvan ilçeleri, kuzeyinde de Adıyaman ili ile çevrilidir. Şanlıurfa’nın batı kesiminde yer alan ilçenin kuzeyi ve doğusu dağlık, güneyi daha alçak ve düzlüktür. İlçenin batısında Arat dağlarının uzantıları, güneyinde de Kaplan Dağları bulunmaktadır. İlçenin kuzeydoğusu ise Hilvan Ovası’nın devamı niteliğindedir.

İlçe topraklarını Fırat Irmağı’nın kollarından Bitik Deresi ve Macunlu deresi sulamaktadır. İl merkezine 38 km uzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 1.550 km2’dir. İlçenin bitki örtüsü step görünümündedir. Dere boylarında söğüt, kavak gibi ağaç toplulukları görülmektedir. Karasal İklimin hüküm sürdüğü ilçede, yazları kurak ve çok sıcak, kışları yağışlı ve kısmen ılıman geçer.

İdari ve Sosyo-Ekonomik Durum

İlçenin 2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre toplam nüfusu 54.689’dur. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yetiştirilen tarımsal ürünlerin başında, kenevir ve meyve gelmektedir. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında olan Şanlıurfa ve ilçelerinde tarım üretimi sürekli artış göstermektedir. Hayvancılık ilçe halkının birinci derecede geçim kaynağı olup, sulama projelerinin devreye girmesiyle birlikte tarım alanında büyük gelişmeler meydana gelmiştir. Dağlık ve engebeli kesimde sığır, koyun ve keçi yetiştirilir. Yağ, peynir, yün ve kıl üretimi çok önemlidir.

Türkiye’nin en büyük barajı ve hidroelektrik santralini bünyesinde bulundurması ve GAP’ın merkezinde olmasına rağmen Bozova’da sosyal hayat oldukça durgundur. Atatürk Barajı ve HES’in inşaatı sırasında bir hareketlilik gözlenmiş olsa da, baraj inşaatının bitiminden sonra tekrar sade ve geleneksel hayat tarzına devam edilmiştir.

Atatürk Barajı’nda bulunan DSİ 152. Şube Müdürlüğü ve EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne ait sitelerdeki sosyal tesisler, amfitiyatro ve kır kahvesine ilave olarak, 2001 yılında Aşağıçatak sınırları içerisinde bulunan ve Holan Tepesi olarak bilinen ormanlık alan içerisinde Su ve Doğa Sporları Merkezi’nin de bulunduğu dinlenme ve mesire yerleri; Bozova ilçesinin yanında Şanlıurfa il merkezi ve çevre ilçelerin de ihtiyacına cevap vermeye çalışmaktadır.