Yıllar itibarıyla Türkiye ve Şanlıurfa'nın nüfusunu karşılaştırdığımızda Şanlıurfa nüfusunun Türkiye nüfus artış hızının çok üstünde arttığını görüyoruz. Benzer bir durumu genç yaştaki nüfusta da görebiliyoruz.

 

 Yıllar İtibarıyla Türkiye ve Şanlıurfa'nın Nüfus Karşılaştırması
         
Yıllar Şanlıurfa Türkiye Şanlıurfa Nüfus Artışı (Binde) Türkiye Nüfus Artışı (Binde)
2013 1.801.980 76.667.864 22,4 13,7
2014 1.845.667 77.695.904 24 13,3
2015 1.892.320 78.741.053 25 13,4
2016 1.940.627 79.814.871 25,2 13,5
2017 1.985.753 80.810.525 23 12,4
2018 2.035.809 82.003.882 24,9 14,7
2019 2.073.614 83.154.997 18,4 13,9

 

Şekil-3: Yıllar İtibarıyla Türkiye ve TRC2 Bölgesi (Şanlıurfa-Diyarbakır) İşgücü Durumu
  2016 2016 2017 2017 2018 2018
  TRC2 Türkiye TRC2 Türkiye TRC2 Türkiye
İşgücü (Bin) 1 021 30 535 1 113 31 643 1 106 32 274
İstihdam (Bin) 846 27 205 959 28 189 900 28 738
İşsiz (Bin) 175 3 330 154 3 454 206 3 537
İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus (Bin) 1 238 28 185 1 203 28 251 1 208 28 380
İşgücüne Katılma Oranı (%) 45,2 52 48,1 52,8 47,8 53,2
İşsizlik Oranı (%) 17,2 10,9 13,8 10,9 18,6 11
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 23,2 13 19,5 13 24,8 12,9
İstihdam Oranı (%) 37,4 46,3 41,4 47,1 38,9 47,4