Yıllar itibarıyla Türkiye ve Şanlıurfa'nın nüfusunu karşılaştırdığımızda(Şekil-1) Şanlıurfa nüfusunun her yıl Türkiye nüfus artış hızının yaklaşık iki katı kadar arttığını görüyoruz. Benzer bir durum genç yaştaki nüfusta da görebiliyoruz,  Şanlıurfa Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olduğu gibi yaşlı nüfus oranında da Türkiye ortalamasının yarısından daha az bir orana sahiptir (Şekil-2)

 

  Şekil-1: Yıllar İtibarıyla Türkiye ve Şanlıurfa'nın Nüfus Karşılaştırması

Yıllar Şanlıurfa Türkiye Şanlıurfa Nüfus Artışı (Binde) Türkiye Nüfus Artışı (Binde)
2013 1 801 980 76 667 864 22,4 13,7
2014 1 845 667 77 695 904 24 13,3
2015 1 892 320 78 741 053 25 13,4
2016 1 940 627 79 814 871 25,2 13,5
2017 1 985 753 80 810 525 23 12,4

Şekil 2: 2017 Yılı Verileri ile Türkiye ve Şanlıurfa Nüfusunun Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Dağılımı

  Yaş Grubu Türkiye Şanlıurfa
  Toplam 80 810 525 1 985 753
  Erkek 40 535 135  999 299
  Kadın 40 275 390  986 454
0-4 Toplam 6 481 849  297 423
  Erkek 3 326 591  152 704
  Kadın 3 155 258  144 719
5-9 Toplam 6 340 769  262 600
  Erkek 3 254 177  134 072
  Kadın 3 086 592  128 528
10-14 Toplam 6 210 870  234 084
  Erkek 3 188 333  120 017
  Kadın 3 022 537  114 067
15-19 Toplam 6 526 587  215 026
  Erkek 3 351 043  110 143
  Kadın 3 175 544  104 883
20-24 Toplam 6 456 510  171 968
  Erkek 3 294 336  84 158
  Kadın 3 162 174  87 810
25-29 Toplam 6 231 542  163 619
  Erkek 3 163 889  82 046
  Kadın 3 067 653  81 573
30-34 Toplam 6 296 924  133 871
  Erkek 3 189 075  67 850
  Kadın 3 107 849  66 021
35-39 Toplam 6 560 696  119 730
  Erkek 3 308 413  60 004
  Kadın 3 252 283  59 726
40-44 Toplam 5 740 819  92 136
  Erkek 2 891 799  46 316
  Kadın 2 849 020  45 820
45-49 Toplam 5 055 154  71 040
  Erkek 2 556 364  36 362
  Kadın 2 498 790  34 678
50-54 Toplam 4 675 455  65 879
  Erkek 2 349 139  33 667
  Kadın 2 326 316  32 212
55-59 Toplam 3 966 727  47 584
  Erkek 1 977 328  22 604
  Kadın 1 989 399  24 980
60-64 Toplam  3 371 238  35 891
  Erkek 1 651 215  17 891
  Kadın 1 720 023  18 000
65-69 Toplam  2 511 904  27 838
  Erkek 1 188 986  12 858
  Kadın 1 322 918  14 980
70-74 Toplam 1 737 267  18 876
  Erkek  784 614  8 259
  Kadın  952 653  10 617
75-79 Toplam 1 249 185  13 477
  Erkek  533 757  5 545
  Kadın  715 428  7 932
80-84 Toplam   801 676  7 995
  Erkek  330 240  2 971
  Kadın  471 436  5 024
85-89 Toplam  434 833  4 477
  Erkek  152 317  1 396
  Kadın  282 516  3 081
90+ Toplam   160 520  2 239
  Erkek  43 519   436
  Kadın  117 001  1 803

 Yıllar itibarıyla işgücü durumuna baktığımızda, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın yer aldığı TRC2 Bölgesinin istatistik verileri ile Türkiye geneli hakkında karşılaştırma yapmak mümkün olmaktadır. Türkiye geneli işsizlik oranı %10,9 iken TRC2 Bölgesinde bu oran %13,8 civarındadır. İstihdam oranı ve işgücüne katılma oranlarında da TRC2 Bölgesi Türkiye ortalamasının altında yer almaktadır.

Şekil-3: Yıllar İtibarıyla Türkiye ve TRC2 Bölgesi (Şanlıurfa-Diyarbakır) İşgücü Durumu

  2016 2016 2017 2017
  TRC2 Türkiye TRC2 Türkiye
İşgücü (Bin) 1 021 30 535 1 113 31 643
İstihdam (Bin)  846 27 205  959 28 189
İşsiz (Bin)  175 3 330  154 3 454
İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus (Bin) 1 238 28 185 1 203 28 251
İşgücüne Katılma Oranı (%) 45,2 52,0 48,1 52,8
İşsizlik Oranı (%) 17,2 10,9 13,8 10,9
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 23,2 13,0 19,5 13,0
İstihdam Oranı (%)    37,4 46,3 41,4 47,1