Kesme taştan inşa edilen Kürkçüzâde Mahmûd Nedim Efendi Konağı, Osman Efendi Konağı, Ömer Edip Efendi ve Şair Sakıb Efendi Konağı, Hacıkamilzâde Yusuf Ziya Efendi Konağı, Sakıplardan Halil Bey'in Aynalı Köşkü, Şanlıurfa'daki konak ve köşk mimarisinin önemli örnekleri arasındadır.

Görülmeye değer örnek Şanlıurfa evleri Abdülkadir Hakkari Evi, Akçarlar Evi (Harran Üniversitesi Kültür Evi), Akyüzler Evi, Çardaklı Köşk, Hacı Bekir Pabuççu Evi, Hacı Hafızlar Evi (Devlet Güzel Sanatlar Galerisi), Hacı İmam Demirkol Evi, Hacıbanlar Evi, Kürkçüzâde Halil Hafız Evi, Osman Çiftbudak Evi (Melekler Evi), Şahapzâde Bakır Evi (Arabizâde Reşit Efendi Evi), ŞURKAV Kültür Merkezi, Yemen Askeri Evi’dir (Hacı Tevfik Saraç Evi).