Şanlıurfa tarihinin Paleolotik çağa kadar uzandığı tespit edilmiştir. Kazılarda Neolitik çağ Kalkolitik çağ ve İlk Tunç çağına ait çok sayıda değerli eserler ele geçirilmiştir. Bölge, Arami, Part, Roma, Doğu Roma [Bizans], Arap, Haçlı, Selçuklu, Eyyubi, Moğol, Memlük ve Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır.

1919 yılında İngilizler ve Fransızların işgaline uğrayan Şanlıurfa, 11 Nisan 1920’de bu işgalden kurtarılmış ve 1924 yılında il durumuna getirilmiştir. Kurtuluş Savaşı’nda düşmana karşı verilen üstün mücadele nedeniyle; 22.06.1984 tarihinde çıkartılan 3020 Sayılı Yasa ile ismi, “Şanlıurfa” olarak değiştirilmiştir.