Şanlıurfa ilinde 2016 - 2017 eğitim döneminde okullaşma oranlarına baktığımızda; - Okul öncesi eğitimde %37,32 (4-5 yaş bürüt), - İlköğretimde (İlkokul+Ortaokul) %105,37, - İlkokul %104,17, - Ortaokul %106,44, - Ortaöğretimde %79,27 düzeyindedir (Genel %42,95 ve Mesleki Teknik Ortaöğretim %36,32 dahildir). 

2016-2017 öğretim yılında ilde mevcut okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayıları aşağıda tabloda verilmiştir.

Şanlıurfa İli 2016-2017 Öğretim Yılı Okul, Öğretmen, Öğrenci ve Derslik Sayıları

Okul Öncesi Eğitim        
  Okul Sayısı  Öğrenci Öğretmen Derslik 
Şanlıurfa 912 40.111 1.922 1.560
GAP 3.979 172.402 8.116 7.137
Şanlıurfa/GAP (%) 22,9 23,3 23,7 21,9
İlkokul         
  Okul Sayısı  Öğrenci Öğretmen Derslik 
Şanlıurfa 1.292 217.116 9.363 7.374
GAP 4.975 821.458 39.841 31.789
Şanlıurfa/GAP (%) 26 26,4 23,5 23,2
Ortaokul         
  Okul Sayısı  Öğrenci Öğretmen Derslik 
Şanlıurfa 687 213.652 9.799 5.139
GAP 2.572 859.785 43.124 23.038
Şanlıurfa/GAP (%) 26,7 24,8 22,7 22,3
Genel Ortaöğretim         
  Okul Sayısı  Öğrenci Öğretmen Derslik 
Şanlıurfa 94 76.612 3.093 1.893
GAP 473 367.711 14.720 9.018
Şanlıurfa/GAP (%) 19,9 20,8 21 21
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim         
  Okul Sayısı  Öğrenci Öğretmen Derslik 
Şanlıurfa 127 65.029 4.232 2.764
GAP 566 311.577 19.537 11.004
Şanlıurfa/GAP (%) 22,4 20,9 21,7 25,1

Kaynak: MEB İstatistikleri 2016-2017, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Şanlıurfa İl Profili, 2018.

Harran Üniversitesi
Harran Üniversitesi 1992 yılında kurulmuştur. Üniversite bünyesindeki 13 Fakülte, 4 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 13 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 13 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Harran Üniversitesi’nde 2017 itibariyle 23.167 öğrenci eğitim görmektedir.