Şanlıurfa; yenilenebilir enerjideki çeşitlilik ve zengin potansiyeli ile son derece şanslı bölgelerden biridir. Örneğin, hâli hazırdaki üretim tesisleri ve mevcut potansiyeli ile Türkiye’nin hidro enerjideki en önemli bölgelerinin başında gelmektedir.  Güneş enerjisi ise bu bölgenin ve dolayısıyla Türk enerji sektörünün yükselen değeri olmaya adaydır. Tarımsal atıklar ve hayvancılık potansiyeli (Örneğin; Ceylanpınar Besi Çiftlikleri) düşünüldüğünde biyokütlenin modern yöntemlerle enerji açısından kullanımında da öncü olabilecek bir değere sahiptir. Bölgenin bazı yüksek alanları (Örneğin; Siverek) rüzgâr enerjisi ve bazı jeolojik alanlar (Örneğin; Karaali Bölgesi) jeotermal enerji potansiyelleri ile yatırımcılara fırsatlar sunmaktadır.

Bölgemizdeki Yenilenebilir Enerji Yatırımları ile ilgili daha geniş bilgileri; Ajansımız tarafından yayınlanan TRC2 Bölgesi (Şanlıurfa, Diyarbakır) Yenilenebilir Enerji Raporu'ndan edinebilirsiniz.