Şanlıurfa İli Tarım Alanlarının Dağılımı (ha)

Türkiye’de Ankara ve Konya’dan sonra en fazla tarım arazisine sahip 3. İl Şanlıurfa’dır. 

Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı(Ha)
  Toplam alan Ekilen alan Nadas Sebze Bahçeleri Alanı Meyveler, İçecekler ve Baharat Bitkileri Alanı Süs Bitkileri Alanı
TRC21 Şanlıurfa 10 729 252 7 246 399 1 683 737 194 232 1 604 859 25
Kaynak: TÜİK, 2019          

 

Tarım Alanları, Şanlıurfa Alan (Ha) Toplam Alan İçindeki Oranı (%)
Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri Alanı 160486 4,6%
Nadas Alanı 168374 5,0%
Sebze Alanı 19423 2,5%
Süs Bitkileri Alanı 3 0,1%
Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı 724640 4,7%
Toplam Tarım Alanları 1072925 4,6%

Kaynak: TÜİK, 2019

 

Şanlıurfa İli Tarım Arazilerinin Sulama Durumu (ha)

SULAMA ȘEKLİ SULANAN ALAN (Ha)
Sulanabilir Alan 941.083
Ekonomik Olarak Sulanabilir Alan 764.806
Sulanan Toplam Alan 390.803

Kaynak: DSİ 15. Bölge Müdürlüğü – www.gap.gov.tr

 

Türkiye’deki ekonomik olarak sulanabilir arazilerin %11’ine sahip olan Șanlı- urfa, Gap’ın Sulama Proje- lerinden en fazla pay alan ildir. Șu anda Șanlıurfa’da sulanan alan yaklașık 390 Bin Hektar olup, GAP pro- jesinin tamamlanması ile sulanabilir alan miktarı 940 Bin Hektar’a çıkacaktır.