Şanlıurfa İli Tarım Alanlarının Dağılımı (ha)

Türkiye’de Ankara ve Konya’dan sonra en fazla tarım arazisine sahip 3. İl Şanlıurfa’dır. 2017 yılı itibarıyla Şanlıurfa ilinin tarım alanı 1.107.114 hektar olup bu alanın 846.564 hektarı tahıllar ve diğer bitkisel ürünlere ayrılmış iken, 20.035 hektarı sebze bahçeleri alanı ve 143,440 hektarı da meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanı olarak kullanılmaktadır. Şanlıurfa'daki tüm tarımsal üretim değeri yaklaşık 6,9 Milyar TL'dir. Şanlıurfa tek başına Türkiye’nin sulanabilir tarım alanların %11’ine sahiptir. Halihazırda yaklaşık 390 bin hektar alan sulanabilmekte olup GAP Projesinin tamamlanması ile bu alan 940 bin hektara çıkacaktır. Tarımsal üretimin mevcut durumun yaklaşık 2 katı olacağı öngörülmektedir.

 

Tarım Alanları Alan (Ha) Toplam Alan
İçindeki Oranı (%)
Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri Alanı 143.440 12,95%
Nadas Alanı 97.073 8,76%
Sebze Alanı 20.035 1,80%
Süs Bitkileri Alanı 2 0,03%
Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı 846.564 76,46%
Toplam Tarım Alanları 1.107.114 100%

Kaynak: TÜİK (2017)

Şanlıurfa İli Tarım Arazilerinin Sulama Durumu (ha)

SULAMA ȘEKLİ SULANAN ALAN (Ha)
Sulanabilir Alan 941.083
Ekonomik Olarak Sulanabilir Alan 764.806
Sulanan Toplam Alan 390.803

Kaynak: DSİ 15. Bölge Müdürlüğü – www.gap.gov.tr

 

Türkiye’deki ekonomik olarak sulanabilir arazilerin %11’ine sahip olan Șanlı- urfa, Gap’ın Sulama Proje- lerinden en fazla pay alan ildir. Șu anda Șanlıurfa’da sulanan alan yaklașık 390 Bin Hektar olup, GAP pro- jesinin tamamlanması ile sulanabilir alan miktarı 940 Bin Hektar’a çıkacaktır.