GAP Bölgesi’nin merkezinde olan Şanlıurfa’daki inşaat sektörü, kendisine bağlı 200 den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep yaratan konumda olup, bu yaygın etki, sektörün “ekonominin lokomotifi” olma vasfının en temel göstergesidir.

Yüksek oranlı ve istikrarlı büyüme ve beraberinde istihdam yaratma ihtiyacı her zamankinden daha fazla olan Türkiye ekonomisi için, inşaat sektörünün önemi artmaya devam edecektir. GAP ile birlikte, Şanlıurfa’da sulama ve baraj projelerinin yapımı sonucunda, sulanan verimli topraklardan elde edilen tarım gelirleri inşaat yatırımlarına aktarılmıştır. Bunun sonucunda; Şanlıurfa’daki belediyelerin kentleşme faaliyetleri, İmar ve altyapı çalışmaları ivme kazanmıştır. Ayrıca Bölge nüfus artış hızının ülke ortalamasının üzerinde olması, bölgeye yapılan göçler, inşaat sektöründe ciddi gelişmelere yol açmıştır. İnşaat sektöründeki bu artışı, satılan konut sayısındaki artış teyit etmektedir.

GAP ile birlikte yapılan gelişmiş altyapı yatırımları ile Şanlıurfa; Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı aynı zamanda Ortadoğu pazarına açılmak isteyen firmaların lojistik üssü olacaktır.