Türkiye'nin 2017 yılı ihracatı, önceki yıla göre yüzde 10,22 artışla 157,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. İthalat yüzde 17,9 artış ile 234,1 milyar dolara ulaşmıştır. Dış ticaret açığı, 77,6 milyar dolar düzeyindeyken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 67,1 olarak hesaplanmıştır.

İhracat

Şanlıurfa'da ihracat 2017 yılında 153 Milyon Amerikan Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ilk 5 ayda toplam ihracat miktarı 66,8 Milyon Amerikan Doları düzeyindedir. 2018 yılının ilk beş ayında Şanlıurfa'nın ortalama ihracatı 13,3 Milyon Amerikan Doları civarında gerçekleşmiştir. Aylar itibari ile ihracat rakamları arasında çok büyük farklılıklar görülmemektedir. 2018 yılı aylar itibariyle en yüksek ihracat rakamına Şubat döneminde ulaşılmıştır. Suriye'de yaşanan politik ve ekonomik istikrarsızlık Şanlıurfa'nın Suriye'ye olan ihracat rakamlarını olumsuz etkilemiştir. Ancak buna rağmen 2017 Eylül ayında ihracat yapılan ilk 10 ülke incelendiğinde, 2016 yılında olduğu gibi Irak 1. sırada yer almaktadır. Irak’ı, Suriye ve Nijerya takip etmektedir. 2018 itibariyle Şanlıurfa ihracatında Irak ve Suriye gibi ülkemizin sınır komşusu olan ülkelerin önemli bir ağırlığı bulunmaktadır. Ayrıca İsveç, Nijerya, Cezayir ve İran gibi ülkelere de ihracat yapılmaktadır.

İhracata yönelik sektör dağılımında Tekstil ve Hammaddeleri, Yaş Meyve ve Sebze, Eletrik Elektronik ve Hizmet, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünlerinin gibi sektörlerin yıllara göre değişkenlik gösterebilen bir ağırlığı bulunmaktadır. Ayrıca, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri, İklimlendirme Sanayii, ve Makine ve Aksamları sektörleri de ihracatta önemli paya sahip diğer sektörlerdir. 2018'in ilk beş ayında en fazla ihracatın yapıldığı alt sektör Tekstil ve Hammaddeleri sektörü olarak öne çıkmaktadır.

İthalat

2011 yılında en yüksek seviyeyi ,289 milyon doları, bulan yıllık ithalat miktarı, 2012 yılında 202,967 bin dolar olarak belirlenmiştir. 2014 yılında yapılan toplam ithalat 255 milyon dolar civarındadır. 2017 yılına gelindiğinde ise Şanlıurfa'da gerçekleşen toplam ithalatın 157 Milyon Amerikan Doları düzeyinde olduğu görülmektedir. Genel olarak, İthalat miktarındaki değişim ithalat yapan firma sayısına göre değişkenlik arz etmektedir.

Dış Ticaret Dengesi

2015 yılında ise Şanlıurfa ihracatı 104,4 Milyon Amerikan Doları fazla vermiştir. 2016 yılında ise fazlanın 26 Milyon Amerikan Doları seviyesinde olduğu görülmektedir. Son olarak 2017 yılında gerçekleşen açık 3,8 Milyon Amerikan Doları seviyesindedir. Bazı yıllar dış ticaret dengesi açık vermekle birlikte son yıllarda dengenin fazla olması yönünde bir eğilim görülmektedir.

Yıl/Milyon $ İhracat İthalat Ticaret Dengesi
2002 7 64 -57
2003 10,2 84,1 -73,9
2004 16,26 99,8 -83,54
2005 29,9 114,5 -84,6
2006 39,9 149,2 -109,3
2007 86,8 194,9 -108,1
2008 149,3 225,8 -76,5
2009 124,6 195,5 -70,9
2010 192,6 247,4 -54,8
2011 174,1 289 -114,9
2012 140,8 202,9 -62,1
2013 226,1 218,6 7,5
2014 245,7 255 -9,32
2015 272,2 167,8 104,4
2016 190,8 164,8 26
2017 153,7 157,5 -3,8