Dış Ticaret Performansı

YILLAR

İhracat ($)

İthalat ($)

Dış Ticaret Dengesi($)

Dış Ticaret Hacmi ($)

2015

272.257.582

167.880.133

104.377.449

440.137.715

2016

190.804.405

164.831.826

25.972.579

355.636.231

2017

153.530.149

157.433.150

-3.903.001

310.963.299

2018

160.576.672

153.141.414

7.435.258

313.718.086

2019

165.083.664

187.945.438

-22.861.774

353.029.102

Kaynak: TÜİK, 2020

 

Kaynak: TÜİK, 2020

 

 Aylar itibari ile ihracat rakamları arasında çok büyük farklılıklar görülmemektedir. 2018 yılı aylar itibariyle en yüksek ihracat rakamına Şubat döneminde ulaşılmıştır. Suriye'de yaşanan politik ve ekonomik istikrarsızlık Şanlıurfa'nın Suriye'ye olan ihracat rakamlarını olumsuz etkilemiştir. Ancak buna rağmen 2017 Eylül ayında ihracat yapılan ilk 10 ülke incelendiğinde, 2016 yılında olduğu gibi Irak 1. sırada yer almaktadır. Irak’ı, Suriye ve Nijerya takip etmektedir. 2018 itibariyle Şanlıurfa ihracatında Irak ve Suriye gibi ülkemizin sınır komşusu olan ülkelerin önemli bir ağırlığı bulunmaktadır. Ayrıca İsveç, Nijerya, Cezayir ve İran gibi ülkelere de ihracat yapılmaktadır.

İhracata yönelik sektör dağılımında Tekstil ve Hammaddeleri, Yaş Meyve ve Sebze, Eletrik Elektronik ve Hizmet, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünlerinin gibi sektörlerin yıllara göre değişkenlik gösterebilen bir ağırlığı bulunmaktadır. Ayrıca, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri, İklimlendirme Sanayii, ve Makine ve Aksamları sektörleri de ihracatta önemli paya sahip diğer sektörlerdir. 2018'in ilk beş ayında en fazla ihracatın yapıldığı alt sektör Tekstil ve Hammaddeleri sektörü olarak öne çıkmaktadır.

İthalat

2011 yılında en yüksek seviyeyi ,289 milyon doları, bulan yıllık ithalat miktarı, 2012 yılında 202,967 bin dolar olarak belirlenmiştir. 2014 yılında yapılan toplam ithalat 255 milyon dolar civarındadır. 2017 yılına gelindiğinde ise Şanlıurfa'da gerçekleşen toplam ithalatın 157 Milyon Amerikan Doları düzeyinde olduğu görülmektedir. Genel olarak, İthalat miktarındaki değişim ithalat yapan firma sayısına göre değişkenlik arz etmektedir.

Dış Ticaret Dengesi

2015 yılında ise Şanlıurfa ihracatı 104,4 Milyon Amerikan Doları fazla vermiştir. 2016 yılında ise fazlanın 26 Milyon Amerikan Doları seviyesinde olduğu görülmektedir. Son olarak 2017 yılında gerçekleşen açık 3,8 Milyon Amerikan Doları seviyesindedir. Bazı yıllar dış ticaret dengesi açık vermekle birlikte son yıllarda dengenin fazla olması yönünde bir eğilim görülmektedir.