“Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin küresel rekabet ortamında güçlü olmalarını sağlayan, yüksek nitelikli ve öncü bir kurum olmak” vizyonu ile hareket eden KOSGEB, Kredi FaizKOBİ ProjeTematik Projeİşbirliği GüçbirliğiAR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel UygulamaGenelGirişimcilik, İhracat Kredisi ve Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Destek Programları ile KOBİ’lerin uygun şartlarda finansmana erişim imkanlarını kolaylaştırmaya, işletmelerin proje üretebilme kapasitelerini artırmaya, meslek kuruluşlarının proje geliştirmesinin teşvik edilmesine, bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanmasına, uluslararası mevzuat ve önceliklere uyum sağlanmasına, KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve güçlerinin artırılmasına, işbirliği kültürünün geliştirilmesine, AR–GE kapasitesinin geliştirilmesine, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip girişimlerin geliştirilmesine, inovasyon faaliyetlerinin ticarileştirilmesine, yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesine, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasına ve yeni girişimcilerin desteklenmesine ve KOBİ’lerin ihracat güçlerini artırmaya yönelik geri ödemeli (kredi) ve geri ödemesiz (hibe) destekler sunmaktadır.