2018 Verimlilik Proje Ödülleri 15Kasım2017

2018 Verimlilik Proje Ödülleri

27.10.2017 tarih ve 36293451 sayılı İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün ilgili yazısında; Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temeli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektöründeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” “Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca; 2018 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır.