T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan devlet yardımları enstrümanları aşağıda belirtilmektedir:

1. 95/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine  İlişkin Tebliğ

2. 97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

3. 2000/1 İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ

4. 2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

5. 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

6. 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

7. 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

8. 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

9. 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ

10. 2012/3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ

11. 2013-4 Sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Tebliğ

12. Özel Statülü Şirketler

13. 2012/4 Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

T.C. Ticaret Bakanlığı bu desteklerin uygulanmasında özellikle başvuruların alınması noktasında İhracatçı Birlikleri, TÜBİTAK, İGEME ve TTGV ile birlikte çalışmaktadır. Ayrıca Dâhilde İşleme Rejimi ile serbest dolaşımda bulunmayan hammadde veya yarı mamulün Türkiye’de işlenmek üzere ithal edilmesi ve işlenerek elde edilen ürünün ihraç edilmesi sonucunda alınan teminatın veya verginin geri verilmesi yoluyla ihracatçı desteklenmektedir. Ayrıca, yurtiçinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın geçici olarak ihraç edilmesi ve işleme tabi tutulduktan sonra tekrar serbest dolaşıma sokulması durumunda Hariçte İşleme Rejimi kapsamında gümrük vergilerinden kısmen ya da tamamen muafiyet gibi kolaylıklar da sağlanmaktadır.

Bilgi için:  

Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina) Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 
Çankaya / ANKARA
TEL: 0 312 204 75 00 https://www.ticaret.gov.tr/