Türkiye’nin en önemli tarım şehirlerinden biri olan Şanlıurfa GAP Projesinin hayata geçmesi ile tarımsal üretimde büyük bir gelişim kaydetmeye başlamıştır. Bu gelişim ile birlikte 90’lı yıllarda kurulan Organize Sanayi Bölgesi ile sanayileşme süreci mümkün hale gelmiştir. Tarıma dayalı sanayi kuruluşları başta olmak üzere tesis sayısı yıllar içerisinde artış göstermiştir. Özellikle son yıllarda uygulanmakta olan etkin teşvik sistemleri halihazırda bünyesinde büyük potansiyeller barındıran Şanlıurfa’yı yatırımlar için oldukça cazip kılmış ve dışarıdan gelen sanayi yatırımlarını hızlandırmıştır. 

Yıllar İtibari ile Şanlıurfa'da Kurulan Firma Sayısı

Yıllar ŞİRKET GERÇEK KİŞİ
2015 742 474
2016 753 409
2017 816 420
2018 849 415
2019 785 255
Kaynak: TOBB,2020


Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere Şanlıurfa sanayisi hem dışarıdan gelen yatırımlar hem de yerel müteşebbislerin sanayiye yönelmeleri ile son yıllarda hızlı bir artış performansı göstermiştir. Şanlıurfa’nın mevcut potansiyelleri düşünüldüğünde bu gelişimin yeterli olmadığı açıktır. 

Başlıca sektörler;

 • Tekstil ve Konfeksiyon
 • Gıda
 • Metal Eşya ve Makine
 • Seramik, Cam ve Taş Ürünleri
 • Kimya
 • Diğer Sektörler
  • Kağıt ve Kağıt Ürünleri,
  • Ağaç, Mantar ve Mobilya Ürünleri
  • Metal Sanayi

Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi Şanlıurfa İmalat Sanayisi genel olarak ''Tarıma Dayalı Sanayi'' karakterini taşımaktadır. Tekstil ve Gıda sektörünün toplam imalat sanayisi içerisindeki payının %64 dolayında olması da bunu açıkça göstermektedir. Diğer sektörlerin imalat sanayi içerisindeki payı ise %36 düzeyindedir.