İnşaat Göstergeleri
Kullanma Amacına Göre Yapılacak Yeni ve İlave Yapılar, 2017 Yılı

IL BÖLGE ADI Toplam Bina Sayısı İkamet Amaçlı Binalar İkamet Amaçlı Olmayan Binalar  Otel Binaları Ofis (İşyeri) Binaları Toptan ve Perakende Ticaret Binaları  Sanayi Binaları ve Depolar Kamu, Eğlence, Eğitim, Hastane veya Bakım Kuruluşları Binaları İkamet Amaçlı Olmayan Diğer Binalar
2017 Türkiye 821479 818301 3178 3 561 2365 43 25 181
2017 Şanlıurfa 7875 7825 50 - 14 36 - - -

 

Kaynak: TÜİK, 2017.

Konut Satış Sayıları

Şanlıurfa’nın satışları bakımından Türkiye geneli ile karşılaştırıldığında, 2017'de  % 1,37 seviyesinde olduğu görülmektedir

Türkiye
Yıl-Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
2017 95.389 101.468 128.923 114.446 116.558 97.579 115.869 120.198 140.298 122.882 122.732 132.972 1.409.314
2018 97.019 95.953 110.905 103.087                 406.964

 

Şanlıurfa
Yıl-Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
2017 1.402 1.465 1.755 1.600 1.618 1.033 1.508 1.650 1.861 1.756 1.814 1.870 19.332
2018 1.487 1.321 1.663 1.608                 6.079