Konut Satış Sayıları,2013-2020

  2013 2014   2015 2016 2017 2018 2019 2020*
  Toplam Toplam   Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam
Total Total   Total Total Total Total Total Total
Türkiye 1 157 190 1 165 381   1 289 320 1 341 453 1 409 314 1 375 398 1 348 729 624 769
Şanlıurfa 12 281 15 064   17 824 17 849 19 332 20 696 22 700 10 476
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)          
*2020 Ocak-Haziran Verisi.