Şanlıurfa'nın ihracatında 2012 yılına kadar Suriye'nin ciddi bir ağırlığının olduğu görülmekteydi. 2010 yılında Suriye'ye yapılan ihracatın toplam ihracata oranı % 42 ve 2011 yılında % 40 iken 2012 yılının ilk 7 aylık döneminde % 3'4'e gerilemiştir. Bu gerilemede Suriye'de yaşanan gelişmeler etkili olmuştur. Suriye'de yaşanan kaosa rağmen ihracat rakamlarında son dönemlerde artış görülmektedir. Bunun yanında yine son dönemde ihracatta Irak'ın artan etkisi göze çarpmaktadır. 2016 yılında en fazla ihracat yapılan ülke konumunda olan Irak'a yapılan toplam ihracat 82 Milyon Amerikan Dolarıdır. 2017 yılında ise bu rakam 58.8 Milyon Amerikan Doları seviyesindedir.

2016 ve 2017 dönemlerinde ihracatta ilk 5 sırada yer alan ülkelerin toplam ihracattaki payının ard arda %67 seviyelerinde olduğu görülmektedir. Mevcut durum, ihracatta birkaç ülkede önemli bir yoğunlaşma olduğunu göstermekte ve bu durumun bir risk unsuru olduğu görülmektedir. 

2016 ve 2017 yıllarında toplam ihracatın yarısından fazlasını Irak'a yapılan ihracat oluşturmaktadır. İhracatta önemli bir paya sahip bir diğer ülkenin ise Suriye olduğu görülmektedir.

Şanlıurfa’nın En fazla İhracat Yaptığı ilk 10 Ülkeye Yıllar İtibari ile Yapılan İhracat ($)

Ülkeler

2015

2016

2017

2018

2019

TOPLAM

Irak

103.712.964

82.157.186

60.457.080

65.805.062

56.245.110

368.377.402

Suriye

63.704.335

28.514.792

27.982.574

25.422.687

17.912.151

163.536.539

İran

26.775.423

12.642.513

5.094.892

1.805.704

2.645.302

48.963.834

Libya

26.986.716

8.976.901

889.013

795.559

2.411.885

40.060.074

Cezayir

10.094.643

6.120.782

7.195.920

6.878.959

8.064.313

38.354.617

Bangladeş

0

4.455.476

638.832

7.874.464

9.562.932

22.531.704

Nijerya

511.605

89.000

2.484.051

2.879.261

4.365.895

10.329.812

Mısır

2.134.121

1.965.782

1.604.702

1.981.246

2.552.316

10.238.167

Kırgızistan

1.204.590

3.776.507

3.782.950

1.063.752

72.205

9.900.004

İsveç

1.812.043

1.636.718

1.841.304

2.014.272

1.856.006

9.160.343

Kaynak: TÜİK,2020