Şanlıurfa'nın ihracatında 2012 yılına kadar Suriye'nin ciddi bir ağırlığının olduğu görülmekteydi. 2010 yılında Suriye'ye yapılan ihracatın toplam ihracata oranı % 42 ve 2011 yılında % 40 iken 2012 yılının ilk 7 aylık döneminde % 3'4'e gerilemiştir. Bu gerilemede Suriye'de yaşanan gelişmeler etkili olmuştur. Suriye'de yaşanan kaosa rağmen ihracat rakamlarında son dönemlerde artış görülmektedir. Bunun yanında yine son dönemde ihracatta Irak'ın artan etkisi göze çarpmaktadır. 2016 yılında en fazla ihracat yapılan ülke konumunda olan Irak'a yapılan toplam ihracat 82 Milyon Amerikan Dolarıdır. 2017 yılında ise bu rakam 58.8 Milyon Amerikan Doları seviyesindedir.

2016 ve 2017 dönemlerinde ihracatta ilk 5 sırada yer alan ülkelerin toplam ihracattaki payının ard arda %67 seviyelerinde olduğu görülmektedir. Mevcut durum, ihracatta birkaç ülkede önemli bir yoğunlaşma olduğunu göstermekte ve bu durumun bir risk unsuru olduğu görülmektedir. 

2016 ve 2017 yıllarında toplam ihracatın yarısından fazlasını Irak'a yapılan ihracat oluşturmaktadır. İhracatta önemli bir paya sahip bir diğer ülkenin ise Suriye olduğu görülmektedir.

ŞANLIRFA'DAKİ İHRACATÇI FİRMALARIN KANUNİ MERKEZLERİ BAZINDA ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI 2016 ve 2017 YILLARI  (1000 $)

SEKTÖR 2016 2017
IRAK 82.001,16 58.868,11
SURİYE 27.999,36 29.209,56
CEZAYİR 6.121,65 7.471,97
İRAN (İSLAM CUM.) 12.862,06 5.239,31
NİJERYA  89,00 2.785,39
5 Ülkeye Yapılan Toplam İhracat 129.073,23 103.574,33
Toplam İhracat 190.804 153.763


Kaynak: TİM, TÜİK.