İhracat Destekleri Raporu 2015,Emin Gitmez
Şanlıurfa Dış Ticareti Bilgi Notu 2015, Emin Gitmez
Şanlıurfa Dış Ticaret Raporu
Karacadağ Kalkınma Ajansı 2010 Yılı ÖBGP
TRC2 Bölgesel Finans Durumu, Ö.Arvasi
Şanlıurfa Yeraltı Kaynakları Mevcut Durumu, Y.Colak
Proje Hazırlama Rehberi, Emin Gitmez
Şanlıurfa Kent Merkezli Turizm Stratejisi, A.Özbek
Şanlıurfa İmalat Sanayi, Y.Çolak
TRC2 Diyarbakır Şanlıurfa Bölgesi Bölge Planı (2011-2013) Mevcut Durum Analizi
TRC-2(Diyarbakır ve Şanlıurfa) Bölgesi Yenilenebilir Enerji Raporu
Şanlıurfa'daki Belediyelerin Altyapı Durumu
Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesinin Muhtemel Etkileri
TRC2 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı
Şanlıurfa'da İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirmeye Yönelik Destekler, Emin Gitmez
İstatistiklerle Şanlıurfa 2012
İstatistiklerle TRC2 Bölgesi
Devlet Destekleri 2013
TRC2 Bölgesi Yalıtım Sektörü Raporu
ŞUTGEM İşgücü Talep-Arz Analizi Raporu