KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını tespit etmektir. Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Ekler