Artan Turizm Potansiyeli ile Şanlıurfa

Şanlıurfa, istikrarlı bir şekilde artış gösteren geceleme sayıları ile turizmdeki payını gün geçtikçe artırmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2017 yılı verilerine göre yerli turist sayısında önemli artışlar olmuştur. 2017’deki yüksek geceleme sayısı, 2018 Ekim itibariyle daha yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Şanlıurfa’ya gelen yabancı turist istatistiklerine bakıldığında, 2018 Ekim itibariyle, birinci sırada Suriye'den, ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri'nden üçüncü sırada ise Irak'tan gelen misafirler yer almaktadır.