Teşviklerle Fırsatlar Yaratan Şanlıurfa

Bölgesel yatırım teşvik uygulamalarında 6. Bölgede yer alan Şanlıurfa, teşvik sisteminden maksimum ölçüde yararlanarak, yatırımcılara aşağıdaki fırsatları sunmaktadır:

  • KDV İstisnası
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti
  • Vergi İndirimi
  • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
  • Yatırım Yeri Tahsisi
  • Faiz Desteği
  • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
  • Sigorta Primi Desteği