Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Şanlıurfa

Ülkemizin en fazla güneş alan bölgesinde bulunan Şanlıurfa, yılda yaklaşık 3000 saatlik güneşlenme süresiyle güneş enerjisi üretim merkezi olmaya adaydır.

Şanlıurfa’da yoğun olarak yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetleri, atıkların değerlendirilmesiyle elektrik ve ısı enerjisi üreten, aynı zamanda çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlayan Biogaz tesislerinin kurulması için yatırımcılara yeterli hammadde imkânlarını sunmaktadır.

Şanlıurfa, yenilenebilir enerji sistemlerinin üretilmesi, bölge ve komşu ülkelere satılması ve satış sonrası teknik servis hizmetlerinin verilmesi için yatırım yapılacak en uygun şehir konumundadır.