Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve Şanlıurfa özelinde genel olarak finansal araçların pek kullanılmadığı, finansman ihtiyacının büyük bir kısmının krediler ile karşılandığı görülmektedir. Finansal araçlar içerisinde krediler çok yüksek bir paya sahip iken, finansal kuruluşlar içerisinde de bankalar ağırlıktadır. Bu durum, finansal olarak yeteri kadar yayılma olmadığının ve finansal sistemin bölgede oldukça sığ olduğunun göstergesidir.Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre, 2018 yılı Nisan ayı itibariyle Türkiye’de 10.445 banka şubesi bulunmaktadır. Bunların 82’si Şanlıurfa’da, olmak üzere TRC2 Bölgesinde 177 banka şubesi bulunmaktadır.

 

MEVDUAT VE KREDİLER

Şanlıurfa ilinin toplam Mevduatı Dolar bazlı olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yıllar

Şanlıurfa

Türkİye

Türkİye İçerİsİndekİ oranı

İller Arasındaki Sırası

2015

820

428.600

0,19%

41

2016

818

415.675

0,20%

40

2017

1.004

454.197

0,22%

40

2018

879

385.659

0,23%

37

Kaynak: TBB,2020

 

KREDİLER (Milyon $)

Şanlıurfa’nın Dolar Bazlı kredi rakamları

Yıllar

 

Şanlıurfa

Türkiye

Türkİye

İçerİsİndekİ

oranı

İller Arasındaki

Sırası

2015

 

2.635

493.373

0,53%

24

2016

 

2.318

484.418

0,48%

25

2017

 

2.657

546.075

0,49%

25

2018

 

1.887

448.293

0,42%

26

Kaynak: TBB,2020