Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve Şanlıurfa özelinde genel olarak finansal araçların pek kullanılmadığı, finansman ihtiyacının büyük bir kısmının krediler ile karşılandığı görülmektedir. Finansal araçlar içerisinde krediler çok yüksek bir paya sahip iken, finansal kuruluşlar içerisinde de bankalar ağırlıktadır. Bu durum, finansal olarak yeteri kadar yayılma olmadığının ve finansal sistemin bölgede oldukça sığ olduğunun göstergesidir.Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre, 2018 yılı Nisan ayı itibariyle Türkiye’de 10.445 banka şubesi bulunmaktadır. Bunların 82’si Şanlıurfa’da, olmak üzere TRC2 Bölgesinde 177 banka şubesi bulunmaktadır.

 NAKDİ KREDİLER

Nakdi Kredilerin İl Bazında Dağılımı  ( Eylül 2017, Bin TL )

İller

Kamu Bankaları

Özel Bankalar

Toplam

Nakit Krediler

Nakit Krediler

İller Genel Toplamı  ( Nakit )

       

ŞANLIURFA

 

4.731.186

5.524.346

10.255.532

  TÜRKİYE

640.853.434

1.338.040.018

1.978.893.452

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

 

2017 Eylül ayında Şanlıurfa ilindeki nakdi krediler toplamı 10 milyar 255 milyon 532 bin TL olarak gerçekleşmiştir.