Şanlıurfa ilinin nüfusu, 2017 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 1.985.753 kişidir. İlin nüfus yoğunluğu km2başına 106 kişi, yıllık nüfus artış hızı ise binde 23’tür. Şanlıurfa ilinde Eyyübiye, Haliliye, Siverek, Viranşehir, Karaköprü, Suruç, Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Harran, Bozova, Hilvan, Halfeti ismiyle 13 ilçe ve belediye bulunmaktadır. Bunlara ek olarak Şanlıurfa bir de Büyükşehir Belediyesi’ne sahiptir. İlin yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi Siverek’tir. Şanlıurfa nüfus açısından, Türkiye’nin en büyük dokuzuncu şehridir ve Türkiye’nin %2,46’sını oluşturmaktadır.

Şanlıurfa ilinde genç nüfusun ağırlığı dikkat çekici derecede fazladır. 2016 doğum istatistiklerinde Türkiye’de Toplam Doğurganlık Hızı 2,1 (çocuk) iken Şanlıurfa 4,33’lük Toplam Doğurganlık hızı ile ilk sırada yer almaktadır. 2017 yılındaki il nüfusuna bakıldığında, nüfusun %59,47’sinin 25 yaşın altında olduğu görülmektedir. 25-65 yaş arası nüfus, toplam nüfusun %36,74’ünü, 65 yaş üstü nüfus ise %3,79’unu oluşturmaktadır. Şanlıurfa, mevsimlik tarım işçilerinin en yoğun bulunduğu ve bu sektörü ayakta tutan en önemli il olma özelliği taşımaktadır. Mevsimlik tarım işçiliği açısından, Türkiye’nin diğer bölgelerindeki ihtiyacı karşılayan bir özelliğe sahiptir.

Şanlıurfa ili, GAP’ın (Güneydoğu Anadolu Projesi) merkezi olarak bilinmekte ve GAP İdaresi’nin idari yerleşkesini içermektedir. GAP, çok sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile ele alınan bir bölgesel kalkınma projesidir. Proje alanı Fırat ve Dicle havzaları ile yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan 9 ili kapsamaktadır (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak). 1970'lerde Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki sulama ve hidroelektrik amaçlı projeler olarak planlanan GAP, 1980'lerde çok sektörlü, sosyo-ekonomik bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür. Kalkınma programı, sulama, hidroelektrik, enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim ve sağlık gibi sektörleri kapsamaktadır. GAP; 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1,82 milyon hektar alanda sulama sistemlerinin yapımını öngörmektedir. Geniş ve verimli tarım arazilerine sahip Şanlıurfa’da, GAP Projesi ile birlikte tarımın etkinliği ve önemi daha da artmıştır.

Ağırlıklı olarak tarıma dayalı olan Şanlıurfa ekonomisinde enerji, turizm ve hayvancılık da önemli yer tutmaktadır. Tekstil ve gıda sektörünün toplam imalat sanayii içerisindeki payı yüksektir. Şanlıurfa, Türkiye’deki toplam sulanabilen verimli alanların önemli bir kısmına tek başına sahiptir. Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı büyük çiftliklerinden olan Ceylanpınar Tarım İşletmeleri de bu ilin sınırları içerisindedir. Ülkemizdeki küçükbaş hayvanların önemli bir kısmı Şanlıurfa’da yetiştirilmektedir. İl ekonomisi açısından önemli olan bir diğer husus da Akçakale Sınır Kapısı’dır. Atatürk Barajı hidroelektrik santrallerinde üretilen elektrik ile ülkenin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanmaktadır. Şanlıurfa’da sanayi, ağırlıklı olarak tarıma dayalı bir şekilde gelişmiştir. Öte yandan Atatürk Barajı’nda yürütülen balıkçılık faaliyetlerinin Şanlıurfa ekonomisine katkısı azımsanmayacak miktarlara ulaşmıştır.

 

Yüzölçümü (Ha)

1.933.600

Nüfusu (2017)

1.985.753 Kişi

İş Gücüne Katılma Oranı (2013)

%38,7

Nüfus-Yıllık nüfus artış hızı (Binde) (2017)

23

Nüfus Yoğunluğu(kişi/km2) (2017)

106 kişi/km2

İlçe Sayısı

13

Ortalama Yükseklik (Rakım)

518 m

Ortalama, En Yüksek ve En Düşük Sıcaklık (1929-2016)

18,3 0C, 46,8 0C, -12,4 0C

Yıllık Ortalama Yağış (mm)

451

Deprem Konumu

2., 3. ve 4. Derece

Tarım Alanları (Ha)

1.107.114

Teşvik Bölgesi

Yatırım Teşvikleri Kapsamında 6. Bölge’de Yer Almaktadır.

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sırası (2011)

73.

Kişi Başına GSYİH (2014)

4469 $

Banka Kredilerinin Türkiye İçindeki Yeri (2017)

 0,51

İhracat (FOB) (2016) (Milyon $)

184,7

İthalat (CIF) (2016) (Milyon $)

155,7

Turist Sayısı (2017)

806.365 Kişi

Komşuları

Doğuda Mardin, Batıda Gaziantep, Kuzeybatıda Adıyaman, Kuzeydoğuda Diyarbakır, Güneyde Suriye

Başlıca Sanayi Sektörleri

Gıda, Tekstil ve Deri, Kimya, Metalik Olmayan Mineral Ürünler, Makine-Metal, Orman Ürünleri

Ana Tarım Ürünleri

Pamuk, Buğday, Mercimek, Mısır, Arpa, Antep Fıstığı, Biber

Havalimanı

Şanlıurfa GAP Havalimanı