Şanlıurfa ilinin nüfusu, 2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2.115.256 kişidir. İlin nüfus yoğunluğu km2 başına 111 kişi, yıllık nüfus artış hızı ise binde 19,9’dur. Şanlıurfa ilinde Eyyübiye, Haliliye, Siverek, Viranşehir, Karaköprü, Suruç, Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Harran, Bozova, Hilvan, Halfeti ismiyle 13 ilçe ve belediye bulunmaktadır. Bunlara ek olarak Şanlıurfa bir de Büyükşehir Belediyesi’ne sahiptir. İlin yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi Siverek’tir. Şanlıurfa nüfus açısından, Türkiye’nin en büyük sekizinci şehridir ve Türkiye’nin %2,49’unu oluşturmaktadır

Şanlıurfa ili, GAP’ın (Güneydoğu Anadolu Projesi) merkezi olarak bilinmekte ve GAP İdaresi’nin idari yerleşkesini içermektedir. GAP, çok sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile ele alınan bir bölgesel kalkınma projesidir. Proje alanı Fırat ve Dicle havzaları ile yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan 9 ili kapsamaktadır (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak). 1970'lerde Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki sulama ve hidroelektrik amaçlı projeler olarak planlanan GAP, 1980'lerde çok sektörlü, sosyo-ekonomik bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür. Kalkınma programı, sulama, hidroelektrik, enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim ve sağlık gibi sektörleri kapsamaktadır. GAP; 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1,82 milyon hektar alanda sulama sistemlerinin yapımını öngörmektedir. Geniş ve verimli tarım arazilerine sahip Şanlıurfa’da, GAP Projesi ile birlikte tarımın etkinliği ve önemi daha da artmıştır.

Ağırlıklı olarak tarıma dayalı olan Şanlıurfa ekonomisinde enerji, turizm ve hayvancılık da önemli yer tutmaktadır. Tekstil ve gıda sektörünün toplam imalat sanayii içerisindeki payı yüksektir. Şanlıurfa, Türkiye’deki toplam sulanabilen verimli alanların önemli bir kısmına tek başına sahiptir. Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı büyük çiftliklerinden olan Ceylanpınar Tarım İşletmeleri de bu ilin sınırları içerisindedir. Ülkemizdeki küçükbaş hayvanların önemli bir kısmı Şanlıurfa’da yetiştirilmektedir. İl ekonomisi açısından önemli olan bir diğer husus da Akçakale Sınır Kapısı’dır. Atatürk Barajı hidroelektrik santrallerinde üretilen elektrik ile ülkenin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanmaktadır. Şanlıurfa’da sanayi, ağırlıklı olarak tarıma dayalı bir şekilde gelişmiştir. Öte yandan Atatürk Barajı’nda yürütülen balıkçılık faaliyetlerinin Şanlıurfa ekonomisine katkısı azımsanmayacak miktarlara ulaşmıştır.

 

Yüzölçümü (Ha)

1.933.600

İlçe Sayısı

13

Ortalama Yükseklik (Rakım)

518 m

Ortalama, En Yüksek ve En Düşük Sıcaklık (1929-2019)

18,4 0C, 46,8 0C, -12,4 0C

Yıllık Ortalama Yağış (mm)

463,6

Deprem Konumu

 3. Derece

Teşvik Bölgesi

Yatırım Teşvikleri Kapsamında 6. Bölge’de Yer Almaktadır.

Komşuları

Doğuda Mardin, Batıda Gaziantep, Kuzeybatıda Adıyaman, Kuzeydoğuda Diyarbakır, Güneyde Suriye

Başlıca Sanayi Sektörleri

Gıda, Tekstil ve Deri, Kimya, Metalik Olmayan Mineral Ürünler, Makine-Metal, Orman Ürünleri, Ayakkabı İmalatı

Ana Tarım Ürünleri

Pamuk, Buğday, Mercimek, Mısır, Arpa, Antep Fıstığı, Biber

Havalimanı

Şanlıurfa GAP Havalimanı

YıLLAR

Şanlıurfa

Türkiye

Şanlıurfa Nüfusunun
Türkiye Nüfusuna Oranı

2014

1.845.667

77.695.904

2,38%

2015

1.892.320

78.741.053

2,40%

2016

1.940.627

79.814.871

2,43%

2017

1.985.753

80.810.525

2,46%

2018

2.035.809

82.003.882

2,48%

2019

2.073.614

83.154.997

2,49%

Yıllar

Şanlıurfa

Türkİye

Şanlıurfa GSYH'nın Türkİye GSYH’na Oranı

2014

17.824.505

2.044.465.876

0,87%

2015

21.037.001

2.338.647.494

0,90%

2016

23.306.682

2.608.525.749

0,89%

2017

27.697.390

3.110.650.155

0,89%

2018

32.561.955

3.724.387.936

0,87%

YILLAR

İhracat ($)

İthalat ($)

Dış Ticaret Dengesi($)

Dış Ticaret Hacmi ($)

2015

272.257.582

167.880.133

104.377.449

440.137.715

2016

190.804.405

164.831.826

25.972.579

355.636.231

2017

153.530.149

157.433.150

-3.903.001

310.963.299

2018

160.576.672

153.141.414

7.435.258

313.718.086

2019

165.083.664

187.945.438

-22.861.774

353.029.102