Şanlıurfa ilinin nüfusu, 2021 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2.143.020 kişidir. İlin nüfus yoğunluğu km2 başına 114,2 kişi, yıllık nüfus artış hızı ise binde 13,04'tür. Şanlıurfa ilinde Eyyübiye, Haliliye, Siverek, Viranşehir, Karaköprü, Suruç, Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Harran, Bozova, Hilvan, Halfeti ismiyle 13 ilçe ve belediye bulunmaktadır. Bunlara ek olarak Şanlıurfa bir de Büyükşehir Belediyesi’ne sahiptir. İlin yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi Siverek’tir. Şanlıurfa nüfus açısından, Türkiye’nin en büyük sekizinci şehridir ve Türkiye’nin %2,53’ünü oluşturmaktadır

Şanlıurfa ili, GAP’ın (Güneydoğu Anadolu Projesi) merkezi olarak bilinmekte ve GAP İdaresi’nin idari yerleşkesini içermektedir. GAP, çok sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile ele alınan bir bölgesel kalkınma projesidir. Proje alanı Fırat ve Dicle havzaları ile yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan 9 ili kapsamaktadır (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak). 1970'lerde Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki sulama ve hidroelektrik amaçlı projeler olarak planlanan GAP, 1980'lerde çok sektörlü, sosyo-ekonomik bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür. Kalkınma programı, sulama, hidroelektrik, enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim ve sağlık gibi sektörleri kapsamaktadır. GAP; 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1,82 milyon hektar alanda sulama sistemlerinin yapımını öngörmektedir. Geniş ve verimli tarım arazilerine sahip Şanlıurfa’da, GAP Projesi ile birlikte tarımın etkinliği ve önemi daha da artmıştır.

Ağırlıklı olarak tarıma dayalı olan Şanlıurfa ekonomisinde enerji, turizm ve hayvancılık da önemli yer tutmaktadır. Tekstil ve gıda sektörünün toplam imalat sanayii içerisindeki payı yüksektir. Şanlıurfa, Türkiye’deki toplam sulanabilen verimli alanların önemli bir kısmına tek başına sahiptir. Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı büyük çiftliklerinden olan Ceylanpınar Tarım İşletmeleri de bu ilin sınırları içerisindedir. Ülkemizdeki küçükbaş hayvanların önemli bir kısmı Şanlıurfa’da yetiştirilmektedir. İl ekonomisi açısından önemli olan bir diğer husus da Akçakale Sınır Kapısı’dır. Atatürk Barajı hidroelektrik santrallerinde üretilen elektrik ile ülkenin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanmaktadır. Şanlıurfa’da sanayi, ağırlıklı olarak tarıma dayalı bir şekilde gelişmiştir. Öte yandan Atatürk Barajı’nda yürütülen balıkçılık faaliyetlerinin Şanlıurfa ekonomisine katkısı azımsanmayacak miktarlara ulaşmıştır.

 

Yüzölçümü (Ha)

1.933.600

İlçe Sayısı

13

Ortalama Yükseklik (Rakım)

518 m

Ortalama, En Yüksek ve En Düşük Sıcaklık (1929-2019)

18,4 0C, 46,8 0C, -12,4 0C

Yıllık Ortalama Yağış (mm)

463,6

Deprem Konumu

 3. Derece

Teşvik Bölgesi

Yatırım Teşvikleri Kapsamında 6. Bölge’de Yer Almaktadır.

Komşuları

Doğuda Mardin, Batıda Gaziantep, Kuzeybatıda Adıyaman, Kuzeydoğuda Diyarbakır, Güneyde Suriye

Başlıca Sanayi Sektörleri

Gıda, Tekstil ve Deri, Kimya, Metalik Olmayan Mineral Ürünler, Makine-Metal, Orman Ürünleri, Ayakkabı İmalatı

Ana Tarım Ürünleri

Pamuk, Buğday, Mercimek, Mısır, Arpa, Antep Fıstığı, Biber

Havalimanı

Şanlıurfa GAP Havalimanı

 

Yıllar Türkiye Şanlıurfa Şanlıurfa Nüfusunun Türkiye Nüfusuna Oranı
2010 73.722.988 1.663.371 2,26
2011 74.724.269 1.716.254 2,30
2012 75.627.384 1.762.075 2,33
2013 76.667.864 1.801.980 2,35
2014 77.695.904 1.845.667 2,38
2015 78.741.053 1.892.320 2,40
2016 79.814.871 1.940.627 2,43
2017 80.810.525 1.985.753 2,46
2018 82.003.882 2.035.809 2,48
2019 83.154.997 2.073.614 2,49
2020 83.614.362 2.115.256 2,53
2021 84.680.273 2.143.020 2,53

 

Bin TL Türkiye Şanlıurfa Şanlıurfa GSYH'sının Türkiye GSYH'sına Oranı
2010 1.167.664.479 10.880.213 0,93
2011 1.404.927.615 12.759.633 0,91
2012 1.581.479.251 14.017.210 0,89
2013 1.823.427.315 16.275.300 0,89
2014 2.054.897.828 17.955.211 0,87
2015 2.350.941.343 21.270.349 0,90
2016 2.626.559.710 23.387.165 0,89
2017 3.133.704.267 27.959.184 0,89
2018 3.758.315.621 31.685.823 0,84
2019 4.320.191.227 35.884.592 0,83

 

Bin Dolar Şanlıurfa İhracat Şanlıurfa İthalat Dış Ticaret Dengesi  Dış Ticaret Hacmi 
2013 224.891 225.819 -928 450.710
2014 267.067 244.690 22.377 511.757
2015 274.787 147.622 127.165 422.409
2016 191.625 141.829 49.796 333.454
2017 143.509 162.498 -18.989 306.007
2018 150.115 148.534 1.581 298.649
2019 166.709 192.868 -26.159 359.577
2020 153.412 231.523 -78.111 384.935
2021 208.480 361.563 -153.083 570.043