Büyüklük olarak 183 Hektar olan Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi 2 etaptan oluşmaktadır. 1. etapta yer alan 45 Parselin tamamı tahsis edilmiş olup, 35 firma üretim aşamasında 10 firma da inşaat-proje aşamasındadır. Halihazırda 200 kişi civarında istihdam sağlayan Viranşehir OSB kurulduğu günden bu yana Şanlıurfa’daki OSB’lerin doluluk oranı nedeni ile bir türlü yatırım programına alınamadığından ilk etap altyapı çalışmaları OSB’nin kendi imkânları ve Karacadağ Kalkınma Ajansı altyapı hibe programları kapsamında desteklenen projeler ile tamamlanmıştır. 87 parselden oluşacak olan 2. Etabın parselasyon işlemleri devam etmektedir. 2. Etap altyapı çalışmaları ile ilgili Viranşehir OSB’nin Kalkınma Bakanlığı tarafından Yatırım Programı'na alınması konusunda girişimler devam etmektedir.