Antik Edessa kentinin Grek kültür kalıntılarından en önemlisi, oldukça renkli ve usta bir üslûpla yapılan Haleplibahçe’deki mozaiklerdir. Haleplibahçe mozaiklerinde “Savaşçı Amazon Kraliçeleri''nin mozaiğe resmedilmiş dünyadaki ilk örneklerine rastlanılmıştır. Uzmanlar, Haleplibahçe Mozaikleri'ni, mozaik tekniği, sanatı, 4 milimetrekare ebadında Fırat Nehri’nin orijinal taşlarından yapılması ve benzeri özelliklerinden dolayı dünyanın en kıymetli mozaikleri olarak tanımlamaktadırlar.