Temel Göstergeler      
Türkiye ve Şanlıurfa İli Temel Göstergeleri ve 81 il İçindeki Sırası  TR Türkiye  TRC21  Şanlıurfa   
Gösterge  Veri   Veri  Sıra
Şehir Nüfusunun Toplam Nüfus İçindeki Oranı (%) 2015  92,1 100 1
Nüfus Yoğunluğu 2015  102 101 24
Toplam Yaş Bağımlılık Oranı 2015 47,6 78,9 1
Yıllık Nüfus Artış Hızı (%) 2015  13,4 24,96 6
Cinsiyet Oranı (%) 2015  100,72 100,92 34
Net Göç Hızı (%) 2015    -5,5 47
Okuma Yazma Bilen Oranı (%) (6+ yaş) 2015  96,22 90,05 81
İlkokulda Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı (1) 2015  18 27 2
Yüzbin Kişi Başına Hastane Yatak Sayısı (2) 2014 266 156 76
Uzman Hekim Sayısı 2014 75 251  993 17
Bin Kişi Başına Halk Kütüphanelerinden Yararlanma Sayısı (3) 2014  268 210 67
Kişi Başına Elektrik Tüketimi (4) (Kwh) 2014  2 669 1145 67
Bin Kişi Başına Otomobil Sayısı(5) 2015  134 49 66
Bir Milyon Nüfusta Trafik Kaza Sayısı(6) 2014  2169 1209 77
İşsizlik Oranı (%) 2013  9,7 16,3 6
İthalat(7)  (Bin $)  2015  207 206 509  166 664  30
İhracat(7) (Bin $) 2015  143 850 376  272 615  31
Kişi Başına İthalat(7) ($) 2014  3 117  136 45
Kişi Başına İhracat(7) ($) 2014  2 029  136 61
Kişi Başına Bitkisel Üretim Değeri (TL) 2015  1520 2441 25
Kişi Başına Canlı Hayvanlar Değeri (TL) 2015  928 841 57
Kişi Başına Hayvansal Ürünler Değeri (TL) 2015  707 227 68
Belediyelerde Kişi Başına Temin Edilen Günlük Su Miktarı
(lt/ kişigün)  2014 
203 172 63
Kaynak:   (1) Milli Eğitim Bakanlığı      
                 (2) Sağlık Bakanlığı       
                 (3) Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğü       
                 (4) Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi       
                 (5) Emniyet Genel Müdürlüğü      
                 (6) Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı       
                 (7) İhracat ve ithalat verileri, firma vergi kimlik numaralarının bağlı olduğu ile göre oluşturulmuştur.  
Not: 2015 Dış Ticaret verileri geçicidir.