Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi şehir merkezinden 17 km mesafede kurulmuş, 1. kısım ile yine aynı mesafede kurulan 2. Kısım ve 3. Kısımdan oluşmaktadır. 1. Kısım Müteşebbis Heyeti; ülkemiz sanayisinin güçlenmesi ve kalkınması noktasında, gerek ilimize gerekse bölgemize katkıda bulunmak amacıyla 05.12.1989 tarihinde kurulmuş ve 05.01.1991 tarihinde çalışmalara başlayarak bölgemizin temellerini atmıştır.

1991 yılın 460 hektar olan sanayi alanımız bugün itibariyle 1.713 hektara ulaşmıştır. Toplamda 537 tahsis edilebilecek parsele sahip olan OSB’de 414 parsel tahsis edilmiş olup 250 civarında firma 1. ve 2. Kısım OSB’de üretim yapmakta ve yaklaşık 13000 kişi istihdam edilmektedir. Halihazırda Ülkemiz genelinde faaliyet gösteren OSB’ler içerisinde 5 yıllık zaman zarfında en hızlı gelişen OSB olarak adından söz ettirmiştir ve sanayi alanı büyüklüğü bakımından ilk 10 OSB içerisinde girmiş bulunmaktadır. Yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda yer, elektrik, su, arıtma vb altyapı hizmetlerini sunmakta olan Şanlıurfa OSB bu alan büyüklüğü ile Şanlıurfa’nın istihdamına, üretimine ve ihracatına büyük katkılar sunmaktadır.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nin ilk kurulan kısmı olup, 378 Ha alanda kurulmuştur. 271 parselden oluşan 1. kısımda tüm parseller tahsis edilmiştir. Altyapı çalışmaları %100 oranında tamamlanmıştır.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü