Türkiye Ekonomisi (Cari fiyatlarla GSYH, milyar ABD doları)

Son 16 yılda Türkiye gayrisafi yurtiçi hasılasını 236 milyar ABD doları (2002) seviyesinden 784 milyar ABD dolarına (2018) yükselterek kayda değer bir performans sergilemiştir.​

Güçlü iç pazar ve girişimci özel sektör, yatırımları ve ihracatı destekleyerek Türkiye'nin son 16 yıldaki ekonomik büyümesine ivme kazandırmıştır.

Türkiye, 2008-2018 döneminde 7,5 milyonluk istihdam artışı sağlamıştır.

Türkiye, ihracatta gerçekleşen %10 oranındaki göz kamaştırıcı yıllık ortalama büyüme ile dünya performansının üzerine çıkmış ve ihracat hacmini son 16 yılda 36 milyar ABD dolarından 168 milyar ABD dolarına yükseltmiştir.​

Bu göz alıcı performans doğrultusunda Türkiye’nin 2002 yılında %0,6 seviyesinin altında olan küresel ihracattaki payı 2018 yılında %0,9 seviyelerine ulaşmıştır.

Türkiye, 2002 yılında 36 milyar ABD doları olan toplam ihracat hacmini 2018 yılında 168 milyar ABD doları seviyesine yükseltmiş ve hem ihracat yapılan ülkeler hem de ihraç edilen ürünler bakımından önemli bir çeşitlilik sağlamıştır.

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi