Türkiye ekonomisi 2003 ve 2019 yılları arasında rekor büyüme kaydederek 2003 yılında dünyanın 18. büyük ekonomisiyken 2019 yılında 13. sıraya yükselmiştir.​

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi.

Türkiye Ekonomisi (Cari fiyatlarla GSYiH, milyar ABD doları)

Son 18 yılda Türkiye, gayrisafi yurtiçi hasılasını 2002 yılındaki 236 milyar ABD doları seviyesinden 2020 yılında 717 milyar ABD dolarına yükselterek kayda değer bir performans sergilemiştir.​

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi.

Türkiye ve Dünyada Mal İhracatı​

Türkiye, ihracatta gerçekleşen %11 oranındaki göz kamaştırıcı yıllık ortalama büyüme ile dünya performansının üzerine çıkmış ve ihracat hacmini son 17 yılda 36 milyar ABD dolarından 171 milyar ABD dolarına yükseltmiştir.​

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi.